Tag : ข้อความ
ทั้งหมด 1145 รายการ

หนึ่งบวกหนึ่ง มันมากกว่าหนึ่ง

เป็นเรื่องปกติของการช่วยเหลือกัน
หนึ่งบวกหนึ่ง มันมากกว่าหนึ่ง

เป็นเรื่องปกติของการช่วยเหลือกัน
สิ่งที่ทำร้ายเราที่สุด..ไม่ใช่คนที่ “เปลี่ยนไป”

แต่เป็นตัวเราเอง..ที่ไม่เข้าใจการ “เปลี่ยนแปลง”
สิ่งที่ทำร้ายเราที่สุด..ไม่ใช่คนที่ “เปลี่ยนไป”

แต่เป็นตัวเราเอง..ที่ไม่เข้าใจการ “เปลี่ยนแปลง”
กลับมาเพราะยังรู้สึก

หรือ

กลับมาเพราะไม่มีที่ไป
กลับมาเพราะยังรู้สึก

หรือ

กลับมาเพราะไม่มีที่ไป
เพราะความรักเปลี่ยนแปลง

จึงทำให้ใจคน..เปลี่ยนไป

ความรักที่เคยมั่นคง..หมดใจ

ก็หายไป ในพริบตา
เพราะความรักเปลี่ยนแปลง

จึงทำให้ใจคน..เปลี่ยนไป

ความรักที่เคยมั่นคง..หมดใจ

ก็หายไป ในพริบตา
"ความรัก" ไม่ใช่ ความผิด 

แต่....ที่ผิด คือ "เลือกรักผิดคน"
"ความรัก" ไม่ใช่ ความผิด 

แต่....ที่ผิด คือ "เลือกรักผิดคน"
ความรัก

เกิดจากใจ

มันคงเทียบไม่ได้

กับความรัก

ที่… “เกิดจากเงิน”

ความรัก

เกิดจากใจ

มันคงเทียบไม่ได้

กับความรัก

ที่… “เกิดจากเงิน”

“โสด”

อย่างมี ศักดิ์ศรี

ดีกว่า แจกฟรี ไปวัน วัน
“โสด”

อย่างมี ศักดิ์ศรี

ดีกว่า แจกฟรี ไปวัน วัน
บางครั้ง  "คำบอกเลิก" ที่ทำให้เจ็บปวดที่สุด 

มันก็ไม่ใช่คำว่า "เธอดีเกินไป" หรือ "เธอเลวเกินไป"  

แต่มันคือคำว่า "เธอ คิดไปเอง คนเดียว"  
บางครั้ง  "คำบอกเลิก" ที่ทำให้เจ็บปวดที่สุด 

มันก็ไม่ใช่คำว่า "เธอดีเกินไป" หรือ "เธอเลวเกินไป"  

แต่มันคือคำว่า "เธอ คิดไปเอง คนเดียว"  
อย่าเลือกใครสักคน

เพียงเพื่อจะได้ไม่โสด

อย่าเลือกใครสักคน

เพียงเพื่อจะได้ไม่โสด

อย่ายอมแพ้ แม้หัวใจต้องแตกยับ 

อย่าคืนกลับ ย้อนรอยนับถอยหลัง 

อย่าย่อท้อ แม้หัวใจยังมีกำลัง 

อย่าหันหลัง เมื่อยังไม่ก้าวเดิน
อย่ายอมแพ้ แม้หัวใจต้องแตกยับ 

อย่าคืนกลับ ย้อนรอยนับถอยหลัง 

อย่าย่อท้อ แม้หัวใจยังมีกำลัง 

อย่าหันหลัง เมื่อยังไม่ก้าวเดินLOGIN - เข้าสู่ระบบ
ติดตามเราได้ที่นี่
ลิ้งค์เพื่อนบ้าน